Wizard-13 Menü

Web Dizayn | Bilim | Spor | Eğlence | PC | Photoshop | MSN

Word Dersleri 2

WORD DERSLERİ 2

Yapıştırmak, Yazı Tipi, Paragraf Hizalama

Kesilen veya Kopyalanmak İstenen Metnin Yapıştırılması

          Cut veya Copy komutu ile clipboard’a atılan verinin istenilen yere yapıştırılması EDIT menüsünden PASTE komutu ile yapılır. Düğmesi de yapıştırma işlemi için kullanılır. Yapıştırma işlemi kürsorun bulunduğu noktaya yapılacaktır.


          Yazı Tipini Değiştirme

          Bir metnin yazı tipini değiştirmek için kısayol düğmesi en kolay yoldur. Kısayol menüsündeki FONT komutuda aynı işlevdedir. FORMAT menüsündeki FONT komutu kullanılarak (Resim 2.3) seçili metnin üzerinde yapılabilecek işlemler daha detaylı olarak belirtilmiştir.

    
     
     Resim 2.3

          Kısayol düğmelerinden ile yazı koyu, Düğmesi ile Italic, düğmesi ile de altı çizgili olur. 
          Font kutusunda yazı tipleri gösterilmiştir. 
          Font Style kutusundaki Italic komutu ile yazı yana yatık, Bold ile koyu ve Bold Italic ile hem koyu hem de yana yatık biçimlerde gözükür. 
          Size kutusundaki rakamlar ise yazının boyutunu gösterir. 
          Color kutusundan yazının rengi belirlenir. 
          Underline kutucuğunda ise yazının altının çizgili olup olmayacağı seçilir. 


          Paragraf Hizalama

          Bir metni Sola, Sağa,Ortaya veya iki yana hizalamak için genellikle kısayol düğmeleri kullanılır. 

Sola Hizalar 

Ortalar

Sağa Hizalar

İki yana HizalarParagraf Ayarları

Karakterler Arası Boşluğu Ayarlama

         FORMAT menüsündeki FONT komutunun CHARACTER SPACING sekmesinden karakterlerin arasındaki boşluk miktarı ayarlanır.

    

     Resim 2.4

          Yukarıdaki pencerede Spacing ile karakter aralığı Normal, Expanded (Geniş), Condensed (Dar) olarak ayarlanır. Karşısındaki By kutusunda ise aralığın hangi değerde olacağı gösterilir.

         


          Paragrafları Biçimlendirmek

          FORMAT menüsündeki PARAGRAPH komutu kullanılarak paragrafların düzenlemeleri yapılır.

    

     Resim 2.5

         Alignment ile paragrafın sola mı , sağa mı, ortaya mı yoksa iki yana mı hizalanacağı belirtilir. 
         Indentation kutucuğundan Left ile paragrafın soldan kaç santim içeride başlayacağı gösterilir. 
         Indentation kutusunun Right komutu ile de paragrafın sağ tarafından ne kadar içerde sınırlanacağı belirtilir. 
         Spacing bölümündeki Before ile paragrafa başlamadan önce bırakılacak boşluk miktarı belirlenir. 
         Gene aynı bölümdeki After ile paragraf sonundan sonra bırakılacak boşluk miktarı gösterilir. 
         Line Spacing ile de her satır arasında bırakılacak boşluk miktarı belirtilmektedir. Madde imi ve Numara, Sembol Ekleme

Satır Başlarına Madde İmi ve Numara Ekleme

         Madde imi yada numara eklenecek satırlar seçildikten sonra araç çubuklarından olan düğmelerinden biri seçilir.FORMAT menüsündeki BULLETS and NUMBERING komutu ile madde imlerinin bir çok çeşidine erişilebilir. Bullet’ların seçildiği bir satırda yazı yazıldıktan sonra her yeni satırda bullet otomatik olarak oluşacaktır.


          Yazıyı Büyük veya Küçük Harfe Çevirme

          Bir metnin tamamını yada bir kısmını büyük harfe çevirmek için FORMAT menüsünden CHANGE CASE komutu kullanıldığında aşağıdaki pencereye ulaşılır.

    

         Lower Case: Tümünü küçük harf yapar. 
         Upper Case: Tümünü büyük harf yapar. 
         Title Case: Seçili alanın ilk harfini büyük diğerlerini küçük harf yapar. 
         Toggle Case: İlk harfi küçük diğerlerini büyük yapar. 


          Özel Karakterler Kullanma, Semboller Kullanma

          Klavyeden yazamadığımız veya yazmak için birden fazla tuşa basılması gereken durumlarda INSERT menüsündeki SYMBOL komutu kullanılır.

    

     Resim 2.7

     İstenilen yazı tiplerine çift tıklayarak ulaşılabilir.Çerçeve ve Resim Eklemek

Yazıya Çerçeve Eklemek

          Seçili alan ister tek bir cümle olsun isterse paragraf olsun etrafını çerçeve ile sınırlandırıp, görünümü kolaylıkla değişebilir. FORMAT menüsünden BORDERS and SHADING komutu (Resim 2.8) sayesinde çerçevenin rengi, gölgeli olup olmayacağı veya çizginin biçimi belirlenir.

    

     Resim 2.8

          Settings bölümünde yer alan None komutu ile daha önceden oluşturulmuş çerçeve kaldırılır. 
          Box komutu yalnızca düz bir çerçeve ekler. 
          Shadow komutu sayesinde çerçeve gölgeli olur. 
          3 – D ile de çerçeveye üç boyutlu bir görünüm kazandırılır. 
          Style komutu sayesinde çizginin nokta nokta mı, dalgalı mı, tek yada çift çizgili mi olacağı belirlenir. 
          Color ile çerçeve verilecek renk belirlenir. 
          Width ise kalınlığı belirtir. 
          Preview kısmında ise çerçeveye verilmek istenen formatın ne şekilde gözükeceğini gösteren ön izleme yapılır. 
          Page Border sekmesinde ise çerçeve sayfanın etrafına çizilir. Borders sekmesi ile aynı ayarlamaları bulunan Page Border’ın tek farklı yanı Art kutucuğunda çerçevenin şeklinin seçenekler halinde sunulmasıdır. 

      


          Resim veya Nesne Eklemek

          INSERT menüsündeki PICTURE komutu (Resim 2.9) ile çalışılmakta olan dosyaya resim yada herhangi bir programda oluşturulan resim nesneleri eklenebilir. 

    

     Resim 2.9

          Clip Art komutuyla resim objelerinden istenilenler seçilir. 
          From File komutu ile herhangi bir dizin altına saklanmış resim dosyalarına ulaşılır. 
          WordArt ile metne değişik effekler verilebilir. 

    


          Hızlı Döküman Formatı

          Başka birinden aldığınız bir word dökümanı garip yazı tipleri ve değişik sayfa yapısı ile okunmasını imkansız kılar. Bundan kurtulmanın bir yolu var. Boş bir belge açın. Daha sonra Insert menüsünden File'ı seçin. Okuyamadığınız dosyayı seçin ve belgeye ekleyin. Artık sizin yazı tipleriniz ve sayfa stiliniz ile karşınıza gelecektir.


Seçmek, Eklemek, Taşımak

            Objeleri Seçerken 

          Birden fazla obje ile çalışıyorsanız hepsini bir anda seçmeniz zordur. Word'de bunun için işinizi kolaylaştıracak bir fonksiyon var. Drawing araç çubuğunda bulunan Select Objects düğmesine basarsanız, tüm nesnelerinizi kapsayacak bir alanı seçerek işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.


          Birden Çok Parça Eklemek

          Eğer metninizdeki birden fazla bölümleri kesip başka bir yere bütün halinde yapıştırmak istiyorsanız, Word'de bu iş için hazırlanmış olan Spike'ı (depo) kullanmayı tercih edin. Eklemek istediğiniz her bölümü mouse ile seçtikten sonra CTRL+F3'e basın. Böylece seçtiğiniz tüm bölümler Spike'a eklenecektir. Ekleme işlemi bittikten sonra metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin ve CTRL+SHIFT+F3'e basın. Bu işlemde hem metin yapıştırılacak hemde Spike boşaltılacak. Eğer Spike'ı boşaltmak istemiyorsanız, Edit menüsünden AutoText'e girin. Spike'ı seçin ve Insert tuşuna basın.


          Biçimlendirmeyi Kaldırmak 

          Birbirinden farklı stiller kulllanmış olduğunuz metniniz bittikten sonra artık ihtiyacınız olmayan biçimleri kaldırmanın birkaç yolu var. Bold, Italic, Underlined gibi kullandığınız çeşitli biçimleri normal hale getirmek için metni seçip CTRL+SPACE tuşuna basmanız yeterlidir. Paragraflarınızda özel biçimler kullandıysanız bunları da CTRL+Q kombinasyonu ile varsayılan hale getirebilirsiniz. 


          Paragrafları Taşımak 

          Birden fazla paragrafı ve tabloları taşımak için mouse ile seçtikten sonra ALT+SHIFT+YUKARI OK veya AŞAĞI OK kombinasyonları ile aşağı veya yukarı doğru taşıma yapabilirsiniz. Metninizde düzeltmeler yaparken yararını sıkça görebilirsiniz.          Sütunları Seçmek 

          Eğer dökümanınızı sütunlara böldüyseniz mouse ile belirli metinleri seçerken problemler yaşayabilirsiniz. Seçiminizi sütunun içinde tutabilmek için işaretleme yaparken ALT tuşunu basılı tutun.


          Bütün Bir Paragrafı Kaldırmak 

          Word'de tüm bir paragrafı kaldırmak için kelimeleri değiştirmek amacıyla kullanılan yöntemi kullanabiliriz. Edit menüsünden Replace'i seçin. Find What ve Replace Witn bölümlerinin kesinlikle boş olamasına dikkat edin. Daha sonra altta bulunan Format menüsünden Paragraph'ı seçin. Buradan istediğiniz biçimdeki paragrafları tanıtarak teker teker kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

 => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=